Servis u všech našich autorizovaných partnerů běží s částečnými omezeními dále - více informací. Prodejci jsou k dispozici na telefonech a e-mailových adresách nejenom s nabídkou skladových vozidel. Potřebné informace o kontaktech pod Vyhledávání prodejce.
Zobrazit mobilní navigaci

J1O - Tachograf digitální, 2. Generace ADR - Actros 5


Vyhledat dealerství

Stručně a výstižně

Digitální tachograf druhé generace splňuje všechny požadavky směrnice EU č. 165/2014 platné od 15. června 2019 o digitálních tachografech. Takzvaný Smart Tacho umožňuje příslušným úřadům dočasný bezdrátový přístup k údajům o rychlosti, vzdálenosti i startu / cíli, zajišťující dodržování sociálně-právních předpisů EU.

V prvé řadě je účelem včasné zjištění manipulace nebo zneužití.
Interakce následujících systémů nabízí přitom maximální možnou bezpečnost:
KITAS (Inteligentní senzor tachografu Kienzle)
Prvním zdrojem detekce pohybu je nový senzor nad převodovkou. Zabezpečení proti manipulaci je
zajištěno novou, certifikovanou plombou a zvýšeným šifrováním.
Navigace GNSS (Global Navigation Satellite System)
Pohyb lze detekovat pomocí antény GNSS. V případě potřeby se k detekci pohybu může i nadále používat senzor ABS.
Modul DSRC (Dedicated Short Range Communication)

Systém umožňuje identifikaci vozidla i stanovení aktuální rychlosti. Kromě toho je možné zjistit platnost karty řidiče, údaje o pohybu, chybu snímače i konflikty pohybu. Je možné také zkontrolovat případné porušení zabezpečení.

Užitek a argumenty

  • Chrání před manipulací s tachografem
  • Splňuje nařízení EU č. 165/2014 o digitálních tachografech

Nabídkový text

Digitální tachograf druhé generace splňuje všechny požadavky směrnice EU č. 165/2014 platné od 15. června 2019 o digitálních tachografech. Takzvaný Smart Tacho umožňuje příslušným úřadům dočasný bezdrátový přístup k údajům o rychlosti, vzdálenosti i startu / cíli, zajišťující dodržování sociálně-právních předpisů EU.

TE/SM3

Média s informacemi o produktu slouží interním potřebám pracovníků společnosti Daimler Truck AG. Nepředstavují žádný závazný popis uváděných produktů. Nejsu tedy ani součástí smlouvy. Po redakční uzávěrce jednotlivých stránek se mohly vyskytnout změny u produktů a služeb. Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek, pokud budou tyto změny či odchylky únosné pro zákazníka s ohledem na zájmy prodejce. Vyobrazení mohou obsahovat také příslušenství, příplatkové nebo jiné výbavy, které nejsou součástí standardní dodávky či služeb. Barevné odchylky mohou být ovlivněny také technikou tisku. Jednotlivé stránky mohou obsahovat také typy a služby, které nejsou v jednotlivých zemích nabízeny. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a důsledcích jsou však platné pouze pro Spolkovou republiku Německo, a to v okamžiku redakční uzávěrky. S výhradou odlišných ustanovení v prodejních či dodácích podmínkách platí ceny stanovené pro den dodání. Pro naše partnery se cenami rozumí nezávazné doporučení ceny.

Odpovědnost

Informace a údaje na těchto stránkách nepředstavují žádné explicitní ani implicitní zajištění či záruku. Nepředstavují především žádný implicitní příslib či garanci ohledně vlastností, prodejnosti, vhodnosti pro určité účely anebo plnění zákonných předpisů či neporušení patentových práv. Na našich internetových stránkách najdete také odkazy na další stránky na internetu. Chtěli bychom Vás upozornit na to, že nemáme žádný vliv na uspořádání a obsah stránek, na které je odkazováno. Nemůžeme proto odpovídat za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu informací prezentovaných na těchto stránkách. Z tohoto důvodu se distancujeme od všech obsahů těchto stránek. Toto vysvětlení platí pro všechny odkazy na externí stránky a jejich obsahy nacházející se na našich internetových stránkách.